Edward Johnson urodził się w 1598 w Canterbury w hrabstwie Kent.Był synem Williama Johnsona,duchownego parafii św.Jerzego w Canterbury.
Ok.1620 roku Edward Johnson ożenił się z Susan Munnter.Z małżeństwa tego urodziło się ośmioro dzieci.W 1637 roku Johnson wyjechał z żoną i dziećmi do Nowej Anglii.
Johnson wkrótce został jednym z liderów Kolonii Massachusetts .Najpierw mieszkał w Charlestown niedaleko Bostonu,by w 1642 przeprowadzić się do Woburn ,gdzie pomagał założyć miasto i lokalny Kościół.
Od 1642 roku aż do śmierci 30 lat później pełnił urząd sekretarza rady miejskiej.Przez większą część swojego życia zajmował się sprawami samorządu ,a w wolnym czasie studiował historię.
Był deputowanym do Sądu Generalnego,a przez pewien czas dowódcą lokalnego oddziału milicji.
Był także drukarzem-w1648 roku opublikował dokument znany jako „Platforma Cambridge”,przedstawiający ustrój kościelny Kongregacjonalistów.
Johnson znany jest jako historyk purytański.
Zmarł w 1672 roku.

Źródło:”Purytanie.Biografia i dzieła”.Joel.R.Beeke. Randall J.Pederson

Maciej Stasiak

By Maciej Stasiak

Bóg zbawił go w 2017 roku. Jest członkiem Zboru Panskiego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach. Jeden z prowadzących Refo Wywiad "Twarzą w twarz" na kanale Refotv oraz prowadzący dział Refowspomnienia na stronie reformowani1689. Jeden z Administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.