Biblia jest czasem przestrzegana jako zbiór krótkich opowiastek. Tu – proszę bardzo – historia Abrahama, a tam – opowieść o życiu Daniela. Gdzieś wśród nich są też dobrze znane opowieści o Bożym Narodzeniu i Wielkiej Nocy. Nasze dzieci mogą znać wiele opowieści biblijnych, nigdy nie pojąwszy historii ponad wszystkie inne historie, nadającą im sens. Dzięki animacji Dona Clarka można w sposób żywy spojrzeć na kontekst opowieści. Niektóre historie mogą być nieznane dla dzieci – dlatego czasem będzie trzeba się trochę postarać, żeby odczytać niektóre aluzje. Dobrze znane opowieści o Adamie i Ewie, Mojżeszu, Dawidzie i o Jezusie będą przedstawiane w sposób bezpośredni – lecz też żartobliwie i kreatywnie. Autor książki i filmu stara się podkreślić, że Jezus jest nie tylko Zbawicielem grzeszników, ale także Tym, który wypełnia szereg proroctw, wzorców i zapowiedzi. Na przykład w rozdziale ósmym dowiemy się o Jezusie, który uosabia trzy urzędy obecne w starożytnym Izraelu: urząd Króla, Kapłana i Proroka.W tle wyraźnie przewija się temat „ogrodu”. Najpiękniejsza Historia to opowieść o buntownikach wyrzuconych z własnego domu, po dziś dzień pragnących do niego wrócić. Kluczowa kwestia poruszana w Biblii to próba odpowiedzi na pytanie, jak święty Bóg może mieszkać pośród grzesznych ludzi. Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden, ponieważ Jego nieskalane oczy nie mogły znieść widoku grzechu i zepsucia człowieka. Z tego samego powodu zesłał za czasów Noego potop, wygnał Izraela z ziemi Kanaan – i z tego powodu posłał Swego Syna na śmierć na krzyżu. Potrzebujemy odkupienia. Potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy Obiecanego Przez Boga, aby zaprowadził nas do obiecanego nam domu.

Film będzie dostępny na stronie www.mwbooks.org już wkrótce.

Czas trwania filmu: 26 minut.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.