Grupa brytyjskich parlamentarzystów ostrzega, że wspólnoty religijne są niesłusznie obwiniane o lokalne rozprzestrzenianie choroby Covid – 19. Ponadpartyjna grupa parlamentarzystów (APPG) stwierdziła, że niektóre wspólnoty stały się także celem teorii spiskowych oraz mowy nienawiści. Ataki te według APPG są niczym więcej jak próbą odwrócenia uwagi od nieumiejętności rządu do poradzenia sobie z pandemią.

Ze wspólnot religijnych robi się kozła ofiarnego, którego obwinia się za gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa oraz potępia jako nieodpowiedzialnych „super roznosicieli”. Oskarża się je o stawianie oporu wprowadzonym środkom ochrony zdrowia, rozpowszechnianie fałszywych lekarstw oraz nastawienie anty szczepionkowe.

Obawy parlamentarzystów zawiera raport, który otrzymało nowo utworzone Biuro ds. Cudzoziemców, Wspólnoty i Rozwoju. Raport zawiera listę 24 krajów charakteryzujących się wysokim stopniem naruszenia wolności religijnej jak Chiny, Indie, Iran, Nigeria, Pn. Korea czy Pakistan.

W raporcie czytamy: „Trudno uniknąć wniosku, że dla wielu, pandemia stała się zasłoną dymną dla pogłębienia represji, które wspólnoty i tak doświadczały.” Niektóre państwa skorzystały z okazji, że oczy międzynarodowej opinii publicznej były zwrócone na coś innego, aby powrócić do swoich opresyjnych praktyk.

Grupa parlamentarzystów nawołuje Biuro ds. Cudzoziemców, Wspólnoty i Rozwoju, aby potwierdziło, że wolność religijna pozostaje jednym z najważniejszych spraw w kwestii przestrzegania praw człowieka.

Źródło: Christian Today

Avatar

By Bartek