Jedna z najnowszych pozycji wydawniczych krakowskiego wydawnictwa MW. Wydanie stanowi część serii ,,Dawne Katechizmy Reformowane”. Mogłoby się wydawać, iż żyjemy w kraju gdzie protestantyzm jest czymś obcym. Uwspółcześnione wydanie Krakowskiego Katechizmu Mniejszego z 1557 roku jest świadectwem reformacji głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze. Czymś co mimo wielkiego oporu Kontrreformacji przetrwało na  polskiej ziemi do dnia dzisiejszego. Często pytamy o nasze korzenie. Ludzie o poglądach reformowanych doskonale zdają sobie sprawę, iż jesteśmy tu od zawsze i od zawsze dajemy świadectwo Ewangelii. Jan Łaski – wybitny reformator europejski- zakładał zbory na ziemiach polskich a Mikołaj Rej propagował język ojczysty. Całkowicie pomijany jest dzisiaj fakt, iż wybitni Polacy mieli poglądy reformowane a sam protestantyzm ukazywany jest jako ruch obcy i wrogi. 

Krakowski Katechizm  Mniejszy składa się z trzech części głównych (wstępu, tekstu uwspółcześnionego, reprintu wydania z XVIw) i dwóch dodatków (transkrypcji i historii krakowskiego drukarza kalwińskiego). Książka zaczyna się od wstępu, będącego jednocześnie rysem historycznym wydania Katechizmu. Stanisław Siess – Krzyszkowski (autor artykułów o katechizmach reformowanych oraz Biblii Brzeskiej) zaznajamia nas z dziejami tekstu, wydaniami oraz historią powstania dzieła. Kolejną częścią jest uwspółcześniony tekst Krakowskiego Katechizmu Mniejszego. Obejmuje zagadnienia takie jak Bóg i człowiek, Święta wiara chrześcijańska, Chrystus, Prawo Boże, Wyznanie wiary, Modlitwa, Sakramenty. Tekst ułożony jest w formie pytań i krótkich odpowiedzi z dołączonym cytatem z Pisma. Zamówiony Katechizm prawie od razu przejął mój siedmioletni syn, gdyż forma bardzo sprzyja czytaniu nie tylko przez dorosłych ale i przez dzieci. Wspólna lektura przyniosła nam już kilka bardzo interesujących rozmów o Bogu i wierze. Po tekście uwspółcześnionym otrzymujemy reprint wydania Katechizmu z XVIw.. W formie dodatku jest transkrypcja tekstu staropolskiego oraz jako drugi dodatek – historia kalwińskiego drukarza z Krakowa – Macieja Wirzbięty. 

Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą szatę graficzną – zawartości utrzymana w stonowanych kolorach bieli, szarości i czerni. Okładka w kolorze butelkowej zieleni na której złotymi literami mieni się tytuł oraz krzyż hugenocki wygląda pięknie. 

Zamawiając Krakowski Katechizm Mniejszy nie miałem sprecyzowanych oczekiwań. Otrzymałem bardzo ładnie wydany kawałek historii i kawałek polskiej protestanckiej świadomości. Czytając Katechizm coraz bardziej uświadamiałem sobie jak wspaniale jest cofnąć się wstecz i zobaczyć, że protestantyzm w Polsce trwa od swoich początków. Pobudziło mnie to także do przemyślenia, kiedy widziałem mojego syna czytającego owy Katechizm, iż Reformacja trwa na ziemiach polskich także dziś. 

Przemysław Mac

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.