Jedna z najnowszych pozycji wydawniczych krakowskiego wydawnictwa MW. Wydanie stanowi część serii ,,Dawne Katechizmy Reformowane”. Mogłoby się wydawać, iż żyjemy w kraju gdzie protestantyzm jest czymś obcym. Uwspółcześnione wydanie Krakowskiego Katechizmu Mniejszego z 1557 roku jest świadectwem reformacji głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze. Czymś co mimo wielkiego oporu Kontrreformacji przetrwało na  polskiej ziemi do dnia dzisiejszego. Często pytamy o nasze korzenie. Ludzie o poglądach reformowanych doskonale zdają sobie sprawę, iż jesteśmy tu od zawsze i od zawsze dajemy świadectwo Ewangelii. Jan Łaski – wybitny reformator europejski- zakładał zbory na ziemiach polskich a Mikołaj Rej propagował język ojczysty. Całkowicie pomijany jest dzisiaj fakt, iż wybitni Polacy mieli poglądy reformowane a sam protestantyzm ukazywany jest jako ruch obcy i wrogi. 

Krakowski Katechizm  Mniejszy składa się z trzech części głównych (wstępu, tekstu uwspółcześnionego, reprintu wydania z XVIw) i dwóch dodatków (transkrypcji i historii krakowskiego drukarza kalwińskiego). Książka zaczyna się od wstępu, będącego jednocześnie rysem historycznym wydania Katechizmu. Stanisław Siess – Krzyszkowski (autor artykułów o katechizmach reformowanych oraz Biblii Brzeskiej) zaznajamia nas z dziejami tekstu, wydaniami oraz historią powstania dzieła. Kolejną częścią jest uwspółcześniony tekst Krakowskiego Katechizmu Mniejszego. Obejmuje zagadnienia takie jak Bóg i człowiek, Święta wiara chrześcijańska, Chrystus, Prawo Boże, Wyznanie wiary, Modlitwa, Sakramenty. Tekst ułożony jest w formie pytań i krótkich odpowiedzi z dołączonym cytatem z Pisma. Zamówiony Katechizm prawie od razu przejął mój siedmioletni syn, gdyż forma bardzo sprzyja czytaniu nie tylko przez dorosłych ale i przez dzieci. Wspólna lektura przyniosła nam już kilka bardzo interesujących rozmów o Bogu i wierze. Po tekście uwspółcześnionym otrzymujemy reprint wydania Katechizmu z XVIw.. W formie dodatku jest transkrypcja tekstu staropolskiego oraz jako drugi dodatek – historia kalwińskiego drukarza z Krakowa – Macieja Wirzbięty. 

Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą szatę graficzną – zawartości utrzymana w stonowanych kolorach bieli, szarości i czerni. Okładka w kolorze butelkowej zieleni na której złotymi literami mieni się tytuł oraz krzyż hugenocki wygląda pięknie. 

Zamawiając Krakowski Katechizm Mniejszy nie miałem sprecyzowanych oczekiwań. Otrzymałem bardzo ładnie wydany kawałek historii i kawałek polskiej protestanckiej świadomości. Czytając Katechizm coraz bardziej uświadamiałem sobie jak wspaniale jest cofnąć się wstecz i zobaczyć, że protestantyzm w Polsce trwa od swoich początków. Pobudziło mnie to także do przemyślenia, kiedy widziałem mojego syna czytającego owy Katechizm, iż Reformacja trwa na ziemiach polskich także dziś. 

Przemysław Mac

Author: