Dokładnie 504 lata temu miało miejsce pewne wydarzenie ,które na zawsze wpłynęło na bieg historii w dziejach świata,szczególnie w kwestii spojrzenia na chrześcijaństwo.
Wydarzenie to nosi nazwę REFORMACJI -czyli powrotu do źródła -nieomylnej prawdy zawartej w spisanym objawieniu Bożym-Biblii.
Reformację zapoczątkował augustiański mnich Marcin Luter ,który 31.10.1517 r. przybił 95 swoich tez do drzwi Katedry w Wittenberdze,w których skrytykował nadużycia związane z odpustami.
Spowodowało to lawinę wydarzeń której nie dało się zatrzymać.To tak,jakby wrzucił zapałkę do jaskini ,pragnąc ją oświetlić nie wiedząc ,że kryje się w niej wiele wybuchowych niespodzianek i kiedy wypełniło ją światło,skutki przerosły najśmielsze oczekiwania.
Marcin Luter nie zamierzał odejść z Kościoła Rzymskiego ,tylko postanowił go zreformować ,gdyż od pierwszych wieków wdzierały się do niego z biegiem lat różnej maści herezje i elementy pogaństwa, które wypaczały dobrą nowinę zwaną Ewangelią.
Reformacja wywołała ogromne poruszenie w Europie,gdyż jeden człowiek podważył autorytet Kościoła Rzymsko Katolickiego na którego czele stał papież Leon X.Niesłychana odwaga niemieckiego zakonnika dążącego do powrotu do Pisma Świętego, spowodowała ogromną agresję z strony rzymskiego kościoła.Lutrowi próbowano zamknąć usta nakłaniając go, aby odwołał wszystko co głosił ,co było w sprzeczności z narracją rzymskiego koscioła.Jak pokazała historia nie przestraszył się gróźb i ekskomuniki, która później została na niego nałożona.
Dla niemieckiego reformatora szczególnie istotne było zbawienie człowieka z perspektywy Słowa Bożego,a nie z wypaczeń Pisma Świętego w tej kwestii uczynionych przez Kościół Rzymski.
Zbawienie z łaski przez wiarę ,nie z uczynków -głoszenie tej prawdy biblijnej było wtedy i jest do tej pory nie do zaakceptowania przez władze kościelne Rzymu.

Ef 2:8-9: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.”

SOLA SCRIPTURA -była także jedną z prawd nieakceptowanych przez Kościół Rzymski .
Do dzisiaj się nic nie zmieniło w tej sprawie.Biblia jest tylko jednym z źródeł objawienia .Tradycja ustna i Biblia to dwa równorzędne źródła objawienia w KRK.

Reformatorzy o których należy wspomnieć to Jan Kalwin,Ulrich Zwingli ,którzy wywarli nieoceniony wpływ na kształtowanie się kościoła w powrocie do „AD FONTES”-do źródeł.

Nie zapominajmy o ludziach przed Lutrem, jak choćby Jan Hus,John Wycliffe walczących o czystośc Ewangelii.

Maciej Stasiak

By Maciej Stasiak

Bóg zbawił go w 2017 roku. Jest członkiem Zboru Panskiego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach. Jeden z prowadzących Refo Wywiad "Twarzą w twarz" na kanale Refotv oraz prowadzący dział Refowspomnienia na stronie reformowani1689. Jeden z Administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.