Życie często nas zaskakuje. Czasami lepiej, a czasami gorzej. Bywa, że wydarzenia jakie miały miejsce w przeszłości zapadają w naszej pamięci na całe życie. Lubimy wspominać dobre rzeczy. Dobrych ludzi, którzy kiedyś nam pomogli. Często właśnie te dobre rzeczy wspominamy, nawet jeżeli są one związane z ludźmi którzy ostatecznie nas skrzywdzili. Zostawili bliznę na naszym sercu. Ale mimo to wspominamy i staramy się zachować dobre wspomnienia, miłe chwile, a nie koniecznie te złe.

„LUDZIE, LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”

– to pierwsze zdanie jakie czytamy w powieści Zofii Nałkowskiej „Medaliony”.

Mowa o złu, jaki zrodził faszyzm, a jakie zaobserwowaliśmy w czasie II wojny światowej.
Ciężko po takich doświadczeniach wspominać cokolwiek dobrze, albo kogokolwiek dobrze. Jednak w relacjach więźniów, którzy przebywali w obozach pracy, można często dostrzec postaci pozytywne. Nawet po stronie wroga. Relacje świadków często wspominają o wojskowych przeciwnej strony, którzy w mniejszy lub większy sposób pomagali więzionym osobom.
W tym całym złu, znajdują się ludzie którzy potrafią czynić dobrze i tak są wspominani. Co jednak z tymi, którzy czynią źle? Co z ludźmi, którzy doświadczyli lub ówcześnie doświadczają zła? Doświadczają przykrości ze strony drugiego człowieka? Czy możemy liczyć na sprawiedliwość? Czy na tej ziemi możemy liczyć na zadośćuczynienie? Często odpowiedź na to pytanie brzmi : NIE Słyszymy nieraz relacje osób poszkodowanych, które dociekają swoich praw przed sądami. Często jednak sprawiedliwości i ukarania winnych nie ma. Zatem co nam pozostaje? Czy mamy sami wymierzać karę? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Słowie Bożym.

List do Rzymian 12,19

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan

Co możemy odczytać tych Słów naszego Pana? Jest napisane, abyśmy nie wymierzali kary. Abyśmy nie postępowali jak świat. Abyśmy śmiercią nie odpowiadali na śmierć, a złodziejstwem na złodziejstwo. Pan mówi – zostawcie to Mnie. Ja się tym zajmę. Przez te Słowa Bóg mówi do Swojego ludu – nie brudzicie sobie rąk, bo jesteście Moi. Nie brudzicie sobie rąk, bo jesteście Moimi świadkami. Nie postępujcie jak świat. Mamy to zostawić pomście – ponieważ pomsta należy do Pana. To jednak wcale nie oznacza, że mamy nie dochodzić swoich praw przed władzą.

List do Rzymian 13,4

Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.

Mamy napisane, że władza jest ustaniowna przez Boga do wymierzania kary, dla tych co źle czynią. Jednak jeżeli i ta władza zawiedzie, jeżeli nasze pragnienie sprawiedliwości nie zostanie zaspokojone, Pan mówi że pomsta należy do Niego. Być może nie na tej ziemi, ale na sądzie, Pan wymierzy karę wszystkim tym, którzy na tę karę zasługują.

W „Kazaniu na górze” Jezus mówił:

Ewangelia Mateusza 5,6

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Zatem nasze pragnienie sprawiedliwości będzie nasycone. Bedziemy zaspokojeni dzięki sprawiedliwości Boga. Nikt, kto wyrządził nam przykrość, a nie jest pogodzony z Bogiem i nie jest naszym bratem lub siostrą, nie uniknie kary. Nie ma takiej możliwości, aby ktoś uniknął sądu.

Księga Objawienia 6,10-11

I głosem donośnym tak zawołały:
Dokądże, Władco święty i prawdziwy,
nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
11 I dano każdemu z nich białą szatę
i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli,
aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia,
którzy, jak i oni, mają być zabici.

Łaknienie odpłaty, łaknienie sprawiedliwości, zostanie zaspokojone. Bóg odpłaci każdemu, kto się Jemu przeciwstawił. Zabici wołają – ile jeszcze mamy czekać? Ile jeszcze?
Odpocznijcie jeszcze krótka chwilę, a wasze wołanie o sprawiedliwość zostanie wysłuchane i sprawiedliwości stanie się za dość. Takie mamy zapewnienie od Boga. Bóg nas nie zostawi samych. Bóg nie zapomni żadnego złego czynu wyrządzonego Jego dzieciom. On odpłaci, bo pomsta do Niego należy. Amen

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.