Wszyscy znamy werset z Ewangelii Marka mówiący, że kto uwierzy i zostanie ochrzczony ten będzie zbawiony. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że chrzest jest niezbędnym warunkiem zbawienia. Jednak chrzest jest uczynkiem, a Biblia w wielu miejscach wyraźnie mówi, że zbawieni jesteśmy wyłącznie przez wiarę, a nie z uczynków. W tym artykule postaram się wyjaśnić ten problem.

Kościół katolicki

Tradycyjna nauka katolicka nauczała o części piekła zwanej otchłanią. Według tej teorii zmarłe nieochrzczone dzieci były na zawsze oddzielone od Boga i szły do otchłani – jednak ich kara była najmniejsza, ponieważ nie dopełnili swojego obowiązku chrztu nie ze swojej winy. Teoria ta uległa modyfikacji i Jan Paweł II napisał, że jest nadzieja na zbawienie nieochrzczonych dzieci, ale nie ma co do tego pewności. Katoliccy rodzice nadal uważają, że powinni chrzcić dzieci jak najwcześniej, aby wykluczyć ryzyko, że pójdą one do piekła.

Kościół Chrystusowy

Kościoł Chrystusowy to jeden z mainstreamowych ruchów protestanckich mających swoje początki w XIX w. w Ameryce. Denominacje wywodzące się z tego ruchu istnieją również w Polsce, np. Kościół Chrystusowy w RP będący jednym z założycieli Aliansu Ewangelicznego, który rzekomo ma jednoczyć wszystkich ewangelicznych chrześcijan. Większość denominacji protestanckich w Polsce niestety należy do Aliansu. Trudno jednak mówić o jedności, jeśli jeden z kościołów założycieli Aliansu Ewangelicznego naucza fałszywej ewangelii.

Odstępstwo

Syn założyciela ruchu Kościołów Chrystusowych Alexander Campbell tak mówił o roli chrztu w zbawieniu:

  • 1. Należy uwierzyć w Mesjasza
  • 2. Należy ochrzcić się
  • 3 Należy zrozumieć znaczenie chrztu

Subtelność tej herezji polega na tym, że wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe – są to biblijne rzeczy – jednak tylko pierwsze jest warunkiem zbawienia. Biblijne zbawienie to nie wynik naszych uczynków, lecz jest to w stu procentach rezultat Bożej łaski:

List do Efezjan 2,8-9 .

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił”

Jeśli do zbawienia dodamy nawet najmniejszy uczynek jako warunek naszego zbawienia, to nie możemy być zbawieni:

List do Galacjan 5,2

„Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.”

„Kto ochrzczony zostanie”

Błędne interpretacje chrztu z pewnością pochodzą z niezrozumienia wersetu w Ewangelii Marka:

Ewangelia Marka Mk 16,16.

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”

Pierwszą rzeczą, jaką należy zauważyć jest to, że werset ten (jak również całe tzw. Dłuższe Zakończenie ew. Marka 16,9-20) najprawdopodobniej został dodany w późniejszym okresie przez ludzi zajmujących się przepisywaniem Biblii. Tłumacze Biblii często tekst ten umieszczali w nawiasie. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w kazaniu Johna MacArthura pt. The fitting end to Mark’s Gospel (Mark 16:9-20). Jednak zakładając, że tekst ten faktycznie powstał z inspiracji Ducha Świętego, to i tak druga część tego wersetu mówi, że potępieni będą ci, którzy nie uwierzyli, a nie którzy się nie ochrzcili. Naturalną rzeczą jest, że wierzący przyjmie chrzest. Jednak to nie przez chrzest jesteśmy zbawieni, a przez wiarę.

Zakończenie

Na Reformowani1689 wierzymy, że chrzest jest obowiązkiem każdego wierzącego, musi być on dokonany po nawróceniu (czyli chrzest niemowląt nie jest biblijny), ale nie ma on mocy zbawczej. Kościoły, które narzucają warunek przyjęcia chrztu, aby być zbawionym, wypaczają ewangelię. Chyba nie przesadzę mówiąc, że taki pogląd jest inną ewangelią i nie powinniśmy mieć współpracy z ludźmi, którzy mylą się co do tak podstawowej kwestii jaką jest ewangelia.

Avatar

By Michał Stefanoff

Narodzony na nowo w 2007 r. Mąż, świeżo upieczony ojciec, nauczyciel, tłumacz, baptysta reformowany. Interesuje się językami obcymi. Jeden z administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.