W dzisiejszych czasach pojęcie Boga jako Ojca używane jest w przeróżnych kontekstach i rozumieniach. Ojciec jest w rodzinie kimś, od kogo czerpiemy swoją tożsamość, kto rządzi oraz prowadzi ją, chroni i karmi. Bardzo często termin ,,Ojciec” w dzisiejszej teologii przyjmuje zbyt szerokie spektrum. Mylnie łączy sprawy cielesne z duchowymi. Artykuł ten ma na celu ukazanie biblijnego sensu Bożego Ojcostwa oraz jego aspektów w odniesieniu do Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.

Ewangelia Jana 1,18

Relacja Ojca z Synem

Boże Ojcostwo względem Jezusa Chrystusa jest niepowtarzalne. Właściwie, kiedy Pismo mówi o Bożym Ojcostwie to na pierwszy plan wysuwa się osoba Jezusa Chrystusa. Jezus jest prawdziwie jednorodzonym (G3439 Strong – monogenēs – jedyny w swoim rodzaju, jedyny) Synem Bożym, gdyż ukazuje to nie tylko boskie pochodzenie samego Jezusa Chrystusa, ale też bliską relację między Ojcem i Synem. Syn od zawsze jest w łonie (G2859 Strong – kolpos – klatka piersiowa) Ojca. Pojęcie Jednorodzony Syn odnosi się do wcielenia przedwiecznego Logosu – Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Bliskość i wyjątkowość relacji Ojca i Syna ukazana jest też we fragmencie Ewangelii Mateusza.

Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Ewangelia Mateusza 11,27

Widzimy, jak poznanie Ojca przenika poznanie Syna, wręcz jest od siebie uzależnione. Jezus jest jedynym, który pojmuje zamysły Ojca i samego Ojca, dlatego też jest w stanie przedstawić Go nam tak dokładnie. To Jezus objawia Ojca tym, którym chce, a samo objawienie zależy od Jego woli. Syn Boży jest także dziedzicem wszystkiego, co należy do Ojca i doskonałym wykonawcą Jego woli. Fragment Ewangelii Jana ukazuje równość w wielkości Ojca i Syna.

Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana 10,29-30

Wyjątkowość Ojcostwa Boga względem Jezusa jest niepodważalna, jednak nie brakuje ludzi, którzy chcą się stawiać na równi z Jezusem w kwestii synostwa. W dzisiejszych społecznościach charyzmatycznych słyszymy, iż jesteśmy takimi samymi synami Bożymi jak Jezus. Możemy a nawet powinniśmy czynić cuda jak Jezus, mamy Boże DNA. W drugą stronę odbiegają ruchy oparte na herezji Ariusza, czyli ruchy badackie i Świadkowie Jehowy. Warto pamiętać, Jezus jest Synem Ojca w sensie dosłownym, co potwierdza i pieczętuje sam Ojciec. Jezus prawdziwie ukazuje istotę Ojca. Jak podsumowuje Niceo- Konstantynopolitańskie wyznanie wiary z 381 r

 Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
 Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
 I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
 który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
 
 Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
 Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.