„A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk”

Ewangelia Marka 2,4

Wiara jest pełna inwencji. Dom był pełny, tłum blokował drzwi, ale wiara znalazła sposób, by dotrzeć do Pana i położyć przed Nim paralityka. Jeśli nie możemy przyprowadzić grzeszników do Jezusa zwyczajnymi sposobami, musimy wykorzystać nadzwyczajne. Z Łk 5,19 można wysnuć wniosek, że zdjęcie dachu mogło spowodować zakurzenie pomieszczenia i tym samym zagrozić bezpieczeństwu znajdujących się tam ludzi, ale gdzie sprawa jest bardzo pilna, nie można wstrzymywać się od ryzyka, czy też zachowywać się zawsze poprawnie. Był tam Jezus, który ma moc uzdrawiać, dlatego wiara postawiła wszystko na jedną kartę i ośmieliła się na krok, aby jej biedny, sparaliżowany ładunek mógł otrzymać przebaczenie grzechów. O, gdybyśmy mieli o wiele więcej takiej śmiałej wiary! Co stoi na przeszkodzie, drogi czytelniku by szukać jej tego poranka dla siebie oraz dla naszych współpracowników, i czy dzisiaj nie spróbujemy zrobić jakiś dzielny akt dla miłości dusz i na chwałę Pana? Świat nieustannie jest ulepszany przez coraz to nowe wynalazki, geniusz służy wszelkim ludzkim pragnieniom – czy wiara również nie może być twórcza, aby mogła na coraz to nowe sposoby docierać do wygnańców, którzy giną obok nas? To obecność Jezusa zainspirowała czterech ludzi, którzy przynieśli paralityka – czy Pan nie jest z nami również teraz? Czy widzieliśmy Jego oblicze tego poranka? Czy odczuliśmy Jego uzdrowicielską moc w naszych duszach? Jeśli tak, to wchodźmy przez drzwi, okno, dach lub jakąkolwiek inną przeszkodę, aby przyprowadzić biedne dusze do Jezusa. Wszystkie środki są dobre i stosowne, kiedy wiara i miłość są naprawdę nastawione na wygrywanie dusz. Jeśli głód chleba może przebić się przez kamienne ściany, z pewnością głód dusz nie może być krępowany przez przeszkody. O Panie, spraw, byśmy szybko znajdowali metody dotarcia do Twoich biednych ludzi chorych na grzech, oraz byśmy odważnie stosowali je narażając się na wszelkie niebezpieczeństwa.

Z książki Spurgeon’s Mornings and Evenings

Tłumaczenie Michał Stefanoff

Avatar

By Michał Stefanoff

Narodzony na nowo w 2007 r. Mąż, świeżo upieczony ojciec, nauczyciel, tłumacz, baptysta reformowany. Interesuje się językami obcymi. Jeden z administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.

One thought on “Wiara jest pełna inwencji”

Comments are closed.