Cudownie bogate wyrażenie Pawła wskazuje na to, że Chrystus jest źródłem naszego życia. Ożywił was, którzy „byliście umarli w grzechach i upadkach waszych”. Ten sam głos, który wyprowadził Łazarza z grobu, wzbudził nas do nowości życia. Jest On teraz istotą naszego duchowego życia. To przez Jego śmierć żyjemy. On jest w nas. Jest nadzieją chwały, krynicą wszystkich naszych działań, centralną myślą, która porusza każdą inną myśl. Chrystus jest pokarmem naszego życia. Czym może żywić się chrześcijanin, jeśli nie ciałem i krwią Jezusa? „Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa”. O, strudzeni drogą pielgrzymi na tej pustyni grzechu nigdy nie otrzymacie kęsa, by zaspokoić głód waszego ducha, jeśli nie znajdziecie tego w Nim! Chrystus jest pocieszeniem naszego życia. Wszystkie nasze prawdziwe radości pochodzą od Niego, a podczas kłopotów Jego obecność jest naszym pocieszeniem. Nie warto żyć dla niczego innego jak tylko dla Niego, a Jego dobroć jest lepsza niż życie! Chrystus jest celem naszego życia. Jak łódź pędzi do portu, tak też wierzący spieszy do przystani piersi Zbawiciela. Jak strzała leci do celu, tak też chrześcijanin zmierza do doskonalenia swojej społeczności z Chrystusem Jezusem. Jak żołnierz, który walczy dla swojego kapitana i otrzymuje zwycięstwo razem z nim, tak też wierzący walczy dla Chrystusa i otrzymuje tryumf z tryumfów swojego Pana. Dla niego życiem jest Chrystus. Chrystus jest wzorem naszego życia. Tam, gdzie istnieje życie wewnętrzne, w dużej mierze będzie ono rozwijało się również na zewnątrz. Jeśli żyjemy w bliskiej społeczności z Panem Jezusem, będziemy wzrastać na Jego podobieństwo. Postawmy Go przed nami jako nasz Boski wzór i starajmy się podążać za Nim, aż stanie się On koroną naszego życia w chwale. Och, jakże bezpieczny, jakże zaszczycony, jakże szczęśliwy jest chrześcijanin dlatego, że Chrystus jest naszym życiem!

Spurgeon’s Morning and Evening

Tłumaczenie Michał Stefanoff

Avatar

By Michał Stefanoff

Narodzony na nowo w 2007 r. Mąż, świeżo upieczony ojciec, nauczyciel, tłumacz, baptysta reformowany. Interesuje się językami obcymi. Jeden z administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.