Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej niepojętych dla człowieka prawd zawartych w Piśmie Świętym. W obecnych czasach jesteśmy nastawieni na naukę. Wyniki badań, są w stanie podważyć każdą prawdę i zmienić postrzeganie otaczającego świata. Coś co wczoraj było powodem do pełnych politowania uśmiechów dziś jest prawdą, za którą są w stanie umierać miliony. Racjonalizm zawładnął umysłami ludzi. Jak w tym wszystkim powinniśmy rozumieć prawdę o zmartwychwstaniu? Pismo przekazuje nam, że w czasach Jezusa nie brakowało ludzi odrzucających jedną z prawd Ewangelii (1 Kor 15).

Ewangelia Mateusza

22:31A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:

22:32Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.

Już w Starym Testamencie Bóg, przez usta proroków, zapowiada powstanie umarłych. Prawda o zmartwychwstaniu była powszechna wśród Żydów żyjących w czasach Jezusa. Widzimy to w słowach Marty (J11,21-24) i Saduceuszy, którzy negują zmartwychwstanie (Mt 22,23-32). W swoim wywodzie chcą ukazać paradoks, do którego doprowadzi powstanie umarłych. Jezus odpowiada- Nie znacie Pisma ani mocy Boga. Najczęściej wskrzeszenie umarłych towarzyszy rozumieniu czasów końca i Sądowi Ostatecznemu, co znajdujemy u proroka Daniela (Dn 12,1-3) i proroka Izajasza (Iz 26,17-21).

Ewangelia Jana 

8:12 Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.

Ludziom żyjącym w cieniu śmierci trudno jest przyjąć nadzieję zmartwychwstania. Śmierć towarzyszy nam od grzechu Adama. Stała się częścią naszego życia, z której co jakiś czas ludzkość szuka ucieczki przez liczne filozofie i systemy poglądów. Niestety równie często ludzkość odrzuca prawdę objawioną przez samego Boga. Proste przesłanie, które nieustannie trwa. Jedynym dawcą życia jest Bóg- Ojciec, Syn i Duch. Tylko w Nim jest światłość życia (Rdz 2,7; Pwt 30,19-29; Ps36,9; J1,1-5; J 5,39). Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma ogromne znaczenie dla ludzi wszystkich wieków. Przypieczętowało i potwierdziło autentyczność zbawczego dzieła Chrystusa. Jezus wstąpił do Nieba i zasiadł po prawicy mocy Boga – śmierć nad nim nie ma władzy. Powstając z martwych udowodnił, że prawdziwie jest Synem Bożym.

1 List do Tymoteusza

3:15A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

3:16A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.

Wierzymy w zmartwychwstanie, które zostało potwierdzone przez licznych naocznych świadków. Mamy świadectwa Apostołów nie tylko spisane ale też potwierdzone cudami i znakami. Zmartwychwstanie Syna Bożego w którego uwierzono na Świecie daje nam niezachwianą nadzieję( 1 Tm 3,16). To wspaniałe wydarzenie pozwala nam trwać w radości, że to co najlepsze dopiero przed nami. Bóg przygotował dla nas rzeczy, których nie jesteśmy w stanie nawet pojąć. Niech to będzie dla nas siłą w drodze do Pana, światłem w najciemniejszych chwilach. Oczekujemy zmartwychwstania i życia w Nowej Ziemi i Nowym Niebie.

List do Filipian

3:20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.

3:21On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.

Dziękuje Ci Boże za światłość życia w Chrystusie. Tobie niech będzie chwała bo Ty prawdziwie zmartwychwstałeś i potwierdziłeś nadzieję zbawienia dla Ludu Bożego. Radość Panie napełnia moje serce bo Słowo Twoje jest prawdą. Dziękuje za Twoje obietnice, za Ewangelię. Dziękuje Ci za cały Twój Kościół spajany przez Ducha Świętego. Jeszcze chwila i nadejdzie czas życia wiecznego w Twojej obecności. Służby Tobie w nowości ciała i społeczności ze Świętymi w Nowym Jeruzalem. Wypatruję go Panie- nie ze względu na moją sprawiedliwość ale ze względu na Twoją łaskę, zmartwychwstanie i zbawienie w Jezusie Chrystusie. 

Przemysław Mac

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.

2 thoughts on “Prawda zmartwychwstania”
  1. Chwała Panu za Jego Śmierć, która odkupiła nasze grzechy! Panie nasz, który Zmartwychwstałeś przyjmij mnie i moich najbliższych do Twojego Królestwa. Amen.

Comments are closed.