Kiedy myślimy o naszej tożsamości, wyznaczamy to kim jesteśmy jako ludzie wierzący. Określa nas Słowo Boże i Ewangelia. Świat wokół nas bardzo mocno napiera, aby przyjmować jego „wartości” i redefiniuje rozumienie wielu pojęć, takich jak miłość, tolerancja, wiara przyszywając im łatkę biblijnych, gdyż wydają się wtedy prawdziwe.

Razem z Rzymskim Katolicyzmem

List do Efezjan

5:11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.
5:12 O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
5:13 A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.

Będąc 28 lat Rzymskim Katolikiem nie zdawałem sobie sprawy, z tego kim jest Jezus Chrystus. Gdy Bóg zrodził mnie na nowo, najmocniejszym przekonaniem było, iż całe dotychczasowe życie żyłem w ciemności i kłamstwie. Kłamstwie Rzymskiego Katolicyzmu. Jest to niesamowicie wyraźne odczucie. Człowiek nie chce mieć nic wspólnego z tą instytucją, gdyż prowadzi tysiące ludzi na zatracenie. Szuka więc narodzonych na nowo, przychodzi do zboru, i słyszy od pastorów o nowonarodzonych księżach i braciach katolikach. Czy to może być prawda? Niestety tak. Zamiast światłości ciemność. W ciemności nie widać niczego, ani prawdy ani kłamstwa- wszystko zlewa się w jedno. W ciemności łatwo się zgubić i łatwo zapaść w sen. Pokrętna logika tego świata, która wdarła się do wielu zborów nie daje biblijnym chrześcijanom zasnąć. Przekonuje, że jesteśmy razem: Protestanci i Rzymscy Katolicy razem w Chrystusie. Miłość i jedność w dzisiejszych czasach stoi ponad wszystkim. Czy aby napewno tak to powinniśmy rozumieć? Przecież największym wyrazem miłości jest głoszenie Ewangelii tym, którzy są w śmierci! Mówienie prawdy o Chrystusie tym, którzy nie chcą jej słuchać, bo jest niewygodna! Strofowanie fałszywej ewangelii i tych, którzy wdzierają się do domów głosząc, iż jesteśmy razem z Rzymskimi Katolikami. Obudźcie się, nie jesteśmy !

Miłość do fałszywej ewangelii?

List do Galatów

1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.
1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Paweł, wielki apostoł- pełen pokory i miłości do ludzi, pełen zrozumienia dla słabości braci i ich niedojrzałości w wierze, stawia bardzo wyraźną granicę. Dla ludzi głoszących fałszywą ewangelię zbawienia z łaski i uczynków nie może być miejsca w społecznościach chrześcijańskich. Paweł używa w stosunku do takich ludzi greckiego słowa anatema – w biblijnym znaczeniu rzecz oddaną Bogu bez nadziei na odkupienie. Człowieka przeklętego, oddanego najgorszym nieszczęściom. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości co Paweł ma na myśli, więc dlaczego dziś w społecznościach podejmowane są próby współpracy z tymi, którzy jawnie do ewangelii łaski dodają uczynki. Czyżby współpraca ze zwodzicielami była aż tak intratna? Nie jest to sprawa poglądów na pieniądze, małżeństwo, pracę, współżycie małżeńskie czy nas samych. Jest to sprawa fundamentu, prawdy Ewangelii i tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Czy ekumenia z Rzymskim Katolicyzmem jest grzechem? Z całą pewnością występuje przeciwko prawdzie- prawdzie Ewangelii Jezusa Chrystusa a tym samym przeciwko samemu Chrystusowi.

Wszyscy wierzymy w Boga

Świat zawsze będzie dążył do jedności, wszelkimi sposobami, jednak proszę każdego z Was Bracia – nie dajcie Rzymskim Katolikom przeświadczenia, że wierzą tak jak wy lub wierzą w to samo. Między nami a nimi istnieje przepaść- przepaść ich śmierci duchowej i naszego życia w Chrystusie. Przecież wiecie, że pod biblijnymi terminami my rozumiemy zupełnie inne rzeczy niż oni . Ekumenistów w naszych Społecznościach powinniśmy napominać w miłości, wiedząc, że Bóg może dać im mądrość ku zrozumieniu błędu. Czy powinni w zborach pełnić jakiekolwiek funkcje? Z całą pewnością nie, skoro nie są w stanie tak podstawowej prawdy rozsądzić, zaś napominani nie widzą problemu! Zachowajcie sami siebie czystymi na przyjście Pana a nieczystego nie dotykajcie. Skończcie z wymawianiem się miłością, wymawianiem się niechęcią do osądzania. Jako lud Boży mamy obowiązek rozsądzać i oddzielać prawdę od kłamstwa pamiętając, iż niewiele kwasu całe ciasto zakwasza. Nie bójcie się mówić prawdy przeciwko ciemności. Nie dajcie się zbyć i uciszyć.

Ile warta jest wiara

Ile warte jest chrześcijaństwo i świadectwo wiary, kiedy idzie się na kompromis z fałszywą ewangelią? Pastorzy zamiast ,,Bożej roli” uprawiają politykę. Dalekowzroczni mężowie stanu, wszak za takich chcą uchodzić w Świecie. Podają rękę fałszywej ewangelii w imię miłości i jedności, a Świat bije brawo. Można przeczytać, iż ekumenizm powinien opierać się na dialogu. Uważam, że najpierw musi opierać się na prawdzie, prawdzie Ewangelii Chrystusowej. Jeśli na tym polu nie ma zgody, nie może być mowy o jedności. Wy zaś Bracia podejmijcie walkę o wiarę raz przekazaną Świętym, a miłosierdzie, łaska i pokój niech się Wam pomnożą.

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.