Chrześcijanie od zawsze chcieli odgadnąć tajemnicę dwóch Bestii Apokalipsy oraz ich znamienia oraz liczby 666. Pierwsza Bestia to Bestia z morza. Druga Bestia natomiast wyjdzie z ziemi i będzie zmuszać mieszkańców Ziemi do przyjęcia znamienia lub imienia Bestii. Pierwsza Bestia znana jest także jako Antychryst, który podrobi swoje zmartwychwstanie, natomiast Bestia Druga to fałszywy prorok, który będzie czynił wiele fałszywych cudów, aby zwieść jak największą liczbę ludzi.

Rys historyczny

Na przestrzeni wieków chyba najbardziej popularnymi kandydatami na Antychrysta byli cesarze rzymscy oraz papieże. Cesarze rzymscy od czasu do czasu wprowadzali ciężkie prześladowania chrześcijan oraz domagali się oddawania im boskiej czci. Papiestwo też czyniło podobnie tępiąc wszelkiej maści „heretyków” (zaliczając w to biblijnych chrześcijan) oraz głosząc bluźniercze nauki. Dlatego np. Marcin Luter czy Jan Kalwin nie mieli wątpliwości, że jedną z Bestii jest papiestwo. Co ciekawe, zarówno protestanci jak i katolicy uznają siedzibę Antychrysta za Rzym – co pasuje do obu interpretacji tej księgi.

Interpretacja katolicka

Oczywiście Kościół katolicki nie może przyjąć interpretacji Marcina Lutra, bo musiałby uznać sam siebie za odstępczy kościół. Dlatego w XVI w. jezuita Luis de Alcasara wymyślił teorię jakoby Bestią Apokalipsy był Neron – czyli Antychryst to już przeszłość, a nie przyszłość, więc nie ma potrzeby dochodzenia kim on może być w przyszłości. Natomiast wszystkie cuda wykonywane przez Bestię Drugą (jak np. zstępowania ognia z nieba) miały mieć tylko charakter symboliczny. Niestety wielu ewangelicznych chrześcijan potwierdza tą teorię, a reformowany kaznodzieja Jeff Durbin wysunął nawet teorię, że werset z Ap.13,17. „i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia” mówi nie o faktycznych transakcjach finansowych, lecz o oddawaniu czci Bogu. To „uduchowianie” prostych tekstów biblijnych może mieć zgubne konsekwencje. To przeczy naturze proroctw.

Natura proroctw

Proroctwa zostały napisane z natchnienia Ducha Świętego, aby ludzie mogli mieć zaufanie, że Biblia ma boskie pochodzenie. Biblia zawiera wiele precyzyjnych proroctw, które się wypełniły dokładnie tak, jak zostały opisane wieki wcześniej. Np. 53 rozdział księgi Izajasza ze szczegółami opisuje cierpienia Mesjasza, księga Micheasza 5,2 mówi o narodzeniu w Betlejem itd. Proroctwa biblijne są jedynymi proroctwami, które nie podlegają kreatywnej ludzkiej interpretacji. Różnią się np. od bardzo wieloznacznych „proroctw” Nostradamusa, które można podpiąć pod wszystko – z atakiem na World Trade Center i lądowaniem na księżycu włącznie. Jeśli uważamy, że proroctwa eschatologiczne można interpretować tylko w przenośny i „duchowy” sposób to może się okazać, że całkowicie zaprzeczymy wiarygodności Biblii.

666

Niektórzy próbują rozwikłać zagadkę trzech szóstek z

„Tu jest [potrzebna] mądrość.Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:liczba to bowiem człowieka.A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Apokalipsa 13,8

Każda litera w języku hebrajskim ma przyporządkowaną liczbę. Jeśli zsumujemy hebrajskie litery wchodzące w skład słów „Cesarz Neron”, to otrzymamy liczbę 666. Problem w tym, że kontekst biblijnego proroctwa o Antychryście odnosi się do czasów poprzedzających Powrót Chrystusa, a nie czasów sprzed zburzenia Jerozolimy, które miało miejsce w roku 70 po Chrystusie. Inni uważają, że numerem Bestii jest papiestwo, ponieważ gdy dodamy oficjalny łaciński tytuł papieża VICARIVS FILII DEI (wikariusz Syna Bożego) to otrzymamy następujące równanie:

5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666

Tytuł ten oznacza, że papież jest zastępcą Syna Bożego. Papież Leon XII powiedział: „My [papieże] zajmujemy na ziemi miejsce Boga Wszechmogącego”. Z pewnością takie stwierdzenie mógł wygłosić tylko antychryst (których jak mówi Biblia jest już wielu). Kościół katolicki twierdzi, że jego święci potrafią dokonywać licznych cudów (podobnie jak fałszywy prorok, czyli Bestia Druga), więc mamy już sporo cech wspólnych. Myślę, że warto wziąć pod uwagę te fakty. Kościół katolicki z pewnością będzie grał ważną rolę w wyłonieniu się dwóch Bestii Apokalipsy.

Próba wiary

Prześladowani chrześcijanie z pewnością myśleli, że żyją w czasach Wielkiego Ucisku. Cesarz Domicjusz w 250 r. nawet wymagał, aby chrześcijanie okazywali specjalny certyfikat potwierdzający oddanie mu boskiej czci poprzez złożenie mu ofiary w obecności specjalnego rzymskiego urzędnika. Bez tego certyfikatu nie można było kupować ani sprzedawać produktów – czyli dokładnie jak będzie to miało miejsce w czasach znamienia Bestii. Niestety wielu nominalnych chrześcijan nie przeszło tej próby wiary i zostali za to wykluczeni ze społeczności wierzących. Takie czasy na pewno nadejdą ponownie – jednak będzie to okres o wiele dłuższych i bardziej nasilonych prześladowań, a kto sprzeciwi się systemowi Bestii, zostanie przez nią zabity. Prześladowania z przeszłości przez cesarzy i papieży to typy prześladowań, które spotkają wierzących w czasach poprzedzających Powrót Chrystusa.

Wnioski

Myślę, że jeszcze za wcześnie na zgadywanie co dokładnie oznacza Znamię Bestii. Mamy pewne wskazówki biblijne: będzie to znak umożliwiający transakcje finansowe, będzie to znak potwierdzający oddanie pokłonu Antychrystowi oraz będzie to znak oznaczający, że dana osoba nie przynależy do ludu Bożego. Jednak nasze wyobrażenie o tym znaku może być zupełnie inne od rzeczywistości. Przeczytałem w stuletniej książce, że będzie to numer 666 wypalony lub wytatuowany na czołach i rękach ludzi. Dzisiaj wiemy, że współczesna technika umożliwia o wiele skuteczniejszą metodę weryfikacji osób uprawnionych do zawierania transakcji. Jeśli popełniliśmy jakieś wykroczenie, system sam pobiera należne środki z naszego konta. Dlatego wielu ludzi spekuluje, że będą to jakieś chipy wszczepiane w skórę. Ale pamiętajmy, że nie da się „przez przypadek” otrzymać znamienia Bestii. Znamię te przyjmą tylko ci, którzy oddadzą pokłon mówiącemu obrazowi Pierwszej Bestii (Ap. 13,15). To zagrożenie prawdziwych chrześcijan nie dotyczy. Chwała Bogu za to, że wyrwał nas z tego systemu ciemności i widzimy prawdę taką, jaka jest.

Avatar

By Michał Stefanoff

Narodzony na nowo w 2007 r. Mąż, świeżo upieczony ojciec, nauczyciel, tłumacz, baptysta reformowany. Interesuje się językami obcymi. Jeden z administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.